Regulamin uczestnictwa w projekcie

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy – deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie osoby bezrobotnej

oświadczenie osoby biernej zawodowo

oświadczenie spełnienia kryt. grupy docelowej

oświadczenie uczestnika projektu

umowa uczestnictwa w projekcie zaświadczenie z GOPS

 

Zwrot kosztów dojazdu:

oświadczenie o dowożeniu

oświadczenie o korzystaniu z komunikacji publicznej

oświadczenie o korzystaniu z pojazdu prywatnego

oświadczenie o użyczeniu pojazdu